AKTUALNO
Natisni

NASLOV OPERACIJE: Art kino center in Odprti kino Prlekije

CILJI OPERACIJE

Projekt se bo soočal z izzivi z območja LAS Prlekija predvsem na področju izboljšanja kvalitete življenja in lokalne ekonomije, saj bo omogočil stalno kulturno ponudbo, ki bo zanimiva tako za lokalno prebivalstvo kot dodatno turistično ponudbo. S stalno delujočim Art kino centrom in Odprtim kinom bo lažje in primerneje izpostavljati našo regijo kot zibelko slovenskega filma, s čimer bodo pridobili vsi turistični ponudniki regije. Obenem bo projekt stalno in dolgoročno dvigoval tudi kvaliteto življenja lokalnih prebivalcev. Z Art kino centrom bo Ljutomer končno spet podoživel kulturni filmski utrip, Odprti kino pa bo pripeljal filmsko kulturo tudi v vsa ostala manjša mesta oz. vaška jedra. Ker si bomo prizadevali oblikovati program tudi z etnografskimi in starejšimi turističnimi filmi, oz. filmi nastalimi v Prlekiji, bo to vsekakor prispevalo svoj pomemben delež tudi k ohranjanju prleškega narečja in dvigovanju samopodobe naših prebivalcev.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

Glavni partner Splošna knjižnica Ljutomer bo zagotavila organizacijsko podporo pri izvedbi projekcij v Art kinu centru (pobiranje vstopnine ipd.) in nudila promocijo kino programa med svojimi člani in širše. Izobraževalne ustanove (Osnovna šola Ivana Cankarja, Gimnazija Frana Miklošiča...) so partnerji v posvetovalnem smislu pri sestavi filmskega programa za različne starostne skupine njihovih učencev, prav tako pa pri predlogih in sofinanciranju filmskih delavnic, ki smo jih v Art kinu centru izvajali za njihove potrebe. Občine bodo naš pomemben partner pri organizaciji in promociji Odprtega kina Prlekije, in sicer podpirajo projekt z manjšim finančnim vložkom ter z administracijo in tehnično podporo pri organizaciji projekcij na prostem. Z vsemi partnerji nameravamo sodelovati tudi po izteku projekta, njihovo število nemara tudi povečati, saj je projekt zastavljen dolgoročno.

Rezultati:

  • V sklopu Odprti kino Prlekije izvedenih skupno 20 projekcij v štirih občinah (Ljutomer, Veržej, Križevci in Razkrižje).
  • V okviru Art kino Center prikazanih skupno 80 projekcij v desetih mesecih.
  • V vzgojno izobraževalnih zavodih izvedenih 15 projekcij v Vrtcu Ljutomer, Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer ter Gimnaziji Frana Miklošiča Ljutomer.

POVEZAVE:


Spoštovani člani Splošne knjižnice Ljutomer,


obveščamo vas, da smo na podlagi 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07) in 15. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01) dolžni iz evidence
izbrisati vse neaktivne člane knjižnice, to so tisti, ki nas niso obiskali najmanj eno leto in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Izbrisani član se bo ob ponovnem obisku moral na novo vpisati v knjižnico.

V naši knjižnici smo se odločili, da bomo vse, ki boste s seboj prinesli staro izkaznico, ponovno vpisali, ne da bi vam zaračunali stroške nove izkaznice. Staro izkaznico nam boste morali izročiti, saj jo bomo dali v uničenje.

Hvala za razumevanje in prijazno vabljeni, da nas obiščete.

 Medgeneracijsko branje je skupni projekt Splošne knjižnice Ljutomer, Gimnazije Franca Miklošiča in Doma starejših občanov Ljutomer. Dijaki kot prostovoljci glasno berejo stanovalcem doma starejših, ki zaradi bolezni in starostnih težav ne morejo brati sami. 
V okviru projekta ELINET je bil kot eno izmed orodij za osveščanje ljudi v prizadevanju proti nepismenosti oz. slabi pismenosti narejen animirani film. Bralno društvo Slovenije ga je septrembra ob mednarodnem dnevu pismenosti že prikazalo udeležencem letošnjega posveta "Branje združuje" ter na delavnici za učitelje. 

Slovensko različico najdete na : 

https://www.youtube.com/watch?v=I9EQLxwUmwY


PROJEKT: BRALNO POTOVALNA MALHA 2017/2018


PROJEKT: PODAJAMO SI ROKE IN RASTEMO 2018/2019

Zaradi boljših rezultatov, ki jih prinaša sodelovanje, Se Splošna knjižnica Ljutomer povezuje z drugimi ustanovami ter sodeluje pri vključevanju v lokalne, nacionalne in mednarodne projekte.  Marca smo stopili v partnersko sodelovanje z DOMOM LUKAVCI, ki je v središču mesta Ljutomer odprl tri bivalne enote. S promocijo knjižničnih storitev smo se približali uporabnikom oz. stanovalcem Doma. V projekt smo vključili vse organizacijske enote in njene programe. 

 
CobissIz galerije slik


Maroko

 

Medgeneracijsko branje