Vpis
Natisni
Član knjižnice lahko postane vsak, ki se s podpisom PRISTOPNE IZJAVE obveže, da bo pri uporabi knjižničnih storitev ravnal v skladu s POSLOVNIKOM KNJIŽNICE.
Za predšolske in osnovnošolske otroke članstvo potrdijo starši ali njihovi skrbniki s svojim podpisom na prijavnici.

Ob vpisu član prejme člansko izkaznico in poravna letno članarino.Članska izkaznica

 
CobissIz galerije slik


Nuša

 

Medgeneracijsko branje