Cenik
Natisni

 

V skladu z 8. in 40. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Splošne knjižnice Ljutomer (štev. 88/2009, z dne 23. 2. 2009) je Svet Splošne knjižnice Ljutomer na svoji 6. korespondenčni  seji, dne 27.12.2017 sprejel

 

C E N I K 2018

 

 

EUR

ČLANARINA

 

člani do 18. leta starosti, nezaposleni

brezplačno

dijaki nad 18 let, študenti

5,00

pravne osebe

20,00

izredni študenti, gospodinje, kmetje, zaposleni, samostojni obrtniki, tuji državljani

upokojenci

10,00

7,00

IZGUBLJENA IZKAZNICA

za duplikat izkaznice se zaračuna

 

4,00

ZAMUDNINA (za prekoračene roke izposoje se zaračunava za enoto gradiva na dan)

 

knjižno gradivo (knjige, serijske publikacije)

0,10

neknjižno gradivo:

zgoščenke, diskete, zvočne kasete;

videokasete, DVD

 

0,20

0,20

OPOMINI (od bralcev zamudnikov terjamo gradivo s pisnimi opomini, stroške opomina plača zamudnik)

 

1. opomin

1,00

2. opomin

1,50

3. opomin

2,50

4. opomin

4

FOTOKOPIRANJE

 

A4 enostransko

0,10

A4 dvostransko

0,15

A3 enostransko

0,20

A4 dvostransko

0,25

TISKANJE Z RAČUNALNIKA

 

črno-belo

0,30

barvno

0,50

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Splošne knjižnice pomurskega območja/ brezplačno

 

za enoto gradiva

8,35

ODŠKODNINA

 

za poškodovano gradivo

določi knjižnica

za izgubljeno gradivo

enaka oz. enakovr. knjiga

za izgubljeno gradivo, ki ima za knjižnico posebno vrednost in ga ni mogoče nadomestiti

 

določi knjižnica

Nismo identificirani za DDV. 

Cenik se uporablja od 1. 1. 2018

Štev.: 145/2017

 

 


 
CobissIz galerije slik


Mateja Ratej

 

Medgeneracijsko branje